Turistika v Beskydech

Pojďte s Námi do hor! Zaměřujeme se především na lidi, kteří mají rádi turistiku, pohyb v přírodě, sport a hlavně hory! Jezdíme po celé České republice a též po Slovensku.

O našich Beskydech

Pohoří, která mají ve svém názvu Beskydy se táhnou z České republiky přes Slovensko daleko na východ až do Polska a tvoří tak vnější část dlouhého Karpatského oblouku. Náš region Beskyd ale tak daleko nezasahuje, tvoří jej hory a jejich podhůří v pohraničním regionu na pomezí tří zemí - České Republiky, Polska a Slovenska. Moravskoslezské a Slezské Beskydy v Česku, které přecházejí do Polska jako Beskid Ślaski, na Slovensku jsou to Beskydy Kysucké. Na území Beskyd je vyhlášeno mnoho chráněných území, nejrozsáhlejší z nich a také největší v České republice je Chráněná krajinná oblast Beskydy, kde jsou na mnoha místech zachovány původní pralesy, rašeliniště, horské bučiny a louky. Mezi nejcennější území přírody patří prales Mionší - největší komplex přírodě blízkých jedlobukových porostů karpatského typu s klenem v České republice se stromy až 60 m vysokými a 250 let starými. Již v roce 1933 zde byla vyhlášena národní přírodní rezervace. V beskydských lesích se občas objeví medvěd hnědý, vlk obecný nebo rys ostrovid, v řekách zase můžeme spatřit vydru říční.(Pustevny, Bílá, Mosty u Jablunkova, Wisła, Szcyrk, Velká Rača atd.) nabízejí v zimní sezoně vynikající podmínky pro sjezdaře a ideální terény pro běžkaře s desítkami kilometrů upravovaných běžeckých stop. Na území Beskyd je vytyčeno několik set kilometrů značených turistických tras pro pěší i pro cyklisty. V mnoha obcích Beskyd se zachovala typická lidová architektur a folklór, konají se zde i četné pravidelné folklórní slavnosti.

Moravskoslezské Beskydy na Českém uzemí jsou největším a nejvyšším pohořím Karpat v České republice. Nejvyšším vrcholem je Lysá hora 1323 m. n. m. a celkem je v celém pohoří rozmístěno 27 vrcholů vyšších než 1000 m. n. m. Mimo to se v regionu Beskyd, především ve Slezských Beskydech, nachází celá řada hor a vrcholů, které nedosahují takových výšek, ale jsou z hlediska svých přírodních hodnot a turistických atraktivit neméně zajímavé. Lysá hora nejvyšší vrchol 1323 m. n. m. Moravskoslezských Beskyd a celých Karpat na území České republiky. Mohutný masiv se 4 rozsochami se nachází nad obcí Ostravice a vodní nádrží Šance na západě. Radhošť nejzápadnější významný vrchol Moravskoslezských Beskyd 1129 m. n. m. Na vrcholu je televizní vysílač, kaple sv. Cyrila a Metoděje z roku 1898. U kaple je kříž z roku 1805 a sousoší sv. Cyrila a Metoděje z roku 1931. Vrchol se nachází v jedné z turisticky nejnavštěvovanějších oblastí Moravskoslezských Beskyd, z Radhoště se po hřebeni ve směru na Pustevny nachází další nevýrazný, ale významný vrchol - Radegast 1106 m. n. m. Poblíž tohoto vrcholu je umístěna socha slovanského boha Radegasta, vytvořená v roce 1931 sochařem Albínem Poláškem. Kněhyně po Smrku druhá nejvyšší hora Radhošťské hornatiny. Výrazný masiv z godulského pískovce. Na východních a jižních svazích pseudokrasové jevy, nejvýznamnější je PP Kněhyňská jeskyně. Západně pomník 1. čs. brigády Jana Žižky se zbytky bunkru, na jižním svahu pomníček partyzánky Růženy Valentové se studánkou. Okolo celého vrcholu se nachází nejrozsáhlejší rezervace v Moravskoslezských Beskydech NPR Kněhyně - Čertův Mlýn. Javorový, výrazný rozsochatý hřeben nad městem Třinec a obcí Řeka. Na severovýchodní rozsoše se nachází vrchol Malý Javorový 946 m n. m. Smrk nejvyšší bod Radhošťské hornatiny 1276 m. n. m. Protáhlý hřbet nad obcí Ostravice a přehradou Šance na východě. Vrchol je zalesněný, na hřbetu směrem na Malý Smrk pomníčky - Johna Lennona a Jana Palacha. Velký Polom, výrazný vrchol jihovýchodně nad centrem obce Horní Lomná na hranici se Slovenskem, je zároveň nejvýše položeným místem na Česko-Slovenské státní hranici 1067 m. n. m. Nejvyšší vrchol Zadních hor, jak se označuje jihovýchodní část Moravskoslezských Beskyd a zároveň nejvýchodnější vrchol České republiky vyšší než 1000 m. n. m. Velká Čantoryje nejvyšší hora Slezských Beskyd na českém území 994 m. n. m. opředená bájemi o spících rytířích. Ostrý, vrchol nad obcí Košařiska s turistickou chatou KČT Na severních a východních svazích vyhlášena přírodní rezervace Čerňavina. Girová nejvyšší vrch 839 m. n. m. Jablunkovského mezihoří, které odděluje Moravskoslezské, Slezské a Kysucké Beskydy. Ze severu údolí řeky Olše nad nejvýchodnější obcí ČR Bukovcem, na jihu údolí Čierňanky na Slovensku. Trávný, výrazný vrchol 1203 m. n. m. vypínající se mezi údolími řek Mohelnice a Morávka se stejnojmennou přehradou na pitnou vodu. Zalesněný vrchol, 4. nejvyšší v Moravskoslezských Beskydech.