BESKYDSKÁ 100
Aneb horská výzva 2022

Událost ,,BESKYDSKÁ 100 Aneb horská výzva,, je horský dálkový přechod napříč Moravskoslezskými Beskydy. Myšlenkou a cílem této události je provozovat pohyb člověka přírodě po turistických značkách a stezkách k tomu určených, tak pojďte společně zjistit naše (své) cíle a možnosti, kdo nezkusí vyšší cíl, nezjistí naše (své) možnosti ani své meze. 

Čtvrtý ročník ,,  BESKYDSKÁ 100 Aneb horská výzva  ,, se uskuteční v druhé polovině příštího roku a to v měsíci: červenec ve dnech: 30.7.2022 - 31.7.2022

Obecná pravidla

Událost ,,BESKYDSKÁ 100 Aneb horská výzva,, je turistická sportovní událost, které se mohou zúčastnit jen osoby starší 18 let a každý účastník události své zaplacené registrace. Účastněním této turistické události potvrzuje účastník, že je fyzicky a psychicky způsobilý se události BESKYDSKÉ 100 Aneb horské výzvy zúčastnit. Účastník je taktéž obeznámen s tím, že pořadatel události zodpovídá pouze jen za povolení k využití míst k pořádání události, zejména za místa jako turistických značených tras podle KČT, však ale nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za jejich stav, jejich funkci které může být případně ovlivněno počasím apod.. pokud bude nutné během události použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci, bere účastník události BESKYDSKÉ 100 na vědomí, že je třeba dodržovat na takových komunikacích pravidla silničního provozu. Účastník turistické události si je vědom důsledků spojených se svou účastí pochodu BESKYDSKÉ 100 Aneb horské výzvy, kterého se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Zejména si je vědom, že není oprávněn požadovat po pořadateli události finanční odškodnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které utrpí v souvislosti s účastí této události. Pořadatel taktéž nenese odpovědnost za zdraví a život účastníka během celého pochodu BESKYDSKÉ 100 Aneb horské výzvy. Účastník turistické události si je vědom důsledků spojených se svou účastí pochodu BESKYDSKÉ 100 Aneb horské výzvy, kterého se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Zejména si je vědom, že není oprávněn požadovat po pořadateli události finanční odškodnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které utrpí v souvislosti s účastí této události. Pořadatel taktéž nenese odpovědnost za zdraví a život účastníka během celého pochodu BESKYDSKÉ 100 Aneb horské výzvy. Účastník bere na vědomí, že pořadatel během události BESKYDSKÉ 100 Aneb horské výzvy nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci, mobil, peněženka apod.. také byl důkladně poučen o průběhu pochodu a dalších souvisejících nebezpečích a byl seznámen s těmito pravidly. Účastník souhlasí, aby jeho účast během a po skončení turistické události BESKYDSKÉ 100 Aneb horské výzvy, byl pořadatelem užitý materiál jako fotografie, video záznam apod.. všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace této události, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu. Pořadatel souhlasí a bere na vědomí že osobní údaje účastníka jako, emailová adresa, telefonní číslo a jiné údaje nebudou předané třetí straně. Účastník BESKYDSKÉ 100 musí dodržovat základní pravidla pro návštěvníky CHKO Beskydy (Chráněná krajinná oblast Beskydy) která jsou uvedena v § 26 zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny a respektovat tak zákazy. Účastník je povinen poskytnout první pomoc jinému zraněnému účastníkovy, pokud se tak stane. Do pochodu BESKYDSKÉ 100 Aneb horské výzvy smí nastoupit pouze účastníci, kteří nejsou pod vlivem alkoholu ani psychotropních látek. Pořadatel události si vyhrazuje právo nepustit v pokračování nebo zastavit každého účastníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a bude tak ohrožen zásadním způsobem jeho zdraví. Každý účastník turistické události BESKYDSKÉ 100 Aneb horské výzvy bude mít zaplacené ubytování plus večeři a snídaňi v hotelu kde bude zastávka přes noc
(ze soboty 30.7.2022 na neděli 31.7.2022) a na druhý den se pokračuje dále. Pochodu BESKYDSKÉ 100 Aneb horské výzvy se smí zúčastnit pouze účastník registrovaný na našich oficiálních webových stránkách:
https://www.krasnebeskydy.com/beskydska-100-aneb-horska-vyzva-2022/
 a kteří mají řádně zaplacenou registraci. Již registrace která byla účastníkem události uhrazena je nevratná, avšak je možné převést registraci na jiného účastníka po domluvě s pořadatelem BESKYDSKÉ 100 ať telefonicky nebo emailem. Účastníci turistické události BESKYDSKÉ 100 vychází pešky z místa startu, do cíle však musí také dojít pěšky a k tomu využít vlastních fyzických a psychických sil. Však pokud účastník bude cítit že pokračování v pochodu BESKYDSKÉ 100 Aneb horské výzvy je nad jeho rámec fyzických a psychických sil, oznámí to ihned pořadateli a následně bude moct odejít bez nároku vracení peněz za svojí registraci. Trasa BESKYDSKÉ 100 Aneb horské výzvy vede přes hlavní vrcholy Moravskoslezských Beskyd. Účastníci postupují po turistických značkách a zpevněných lesních cestách podle pevně stanovené a značené trasy BESKYDSKÉ 100 Aneb horské výzvy, k navigaci smí použít jakoukoli mapu nebo GPS navigaci v mobilním telefonu. Ubytování je pak připraveno a předem domluveno mezi pořadatelem události a majitelem penzionu či hotelem po trase BESKYDSKÉ 100 Aneb horské výzvy. Každý účastník turistické události BESKYDSKÉ 100 musí mít po celou dobu u sebe povinnou výbavu. Také plně funkční a nabitý mobilní telefon. Každý účastník události BESKYDSKÉ 100 Aneb horské výzvy musí mít u sebe: Plně nabitý a funkční mobilní telefon - během pochodu není možno telefon nikde dobít. Telefon pak lze dobít v místě ubytování - v hotelu či penzionu po trase BESKYDSKÉ 100. Čelovka 1 kus na osobu, pytlík na odpadky. Mít u sebe průkaz totožnosti (OP, ŘP) také kartičku zdravotní pojišťovny. Pořadatel události BESKYDSKÉ 100 doporučuje instalaci mobilní aplikace - Záchranka. Nainstalovaná aplikace záchranka - odkaz zde: https://www.zachrankaapp.cz Kterou si přivoláte stisknutím jednoho tlačítka rychlou zdravotnickou záchrannou službu a horskou službu. Odešlete svou polohu a další důležité informace. Náhradní oblečení, náplasti na puchýře a elastické obinadlo, finanční hotovost na jídlo popř.. taxi, vlak, bus apod.. Lehkou větrovku, pláštěnku na batoh i na sebe, náhradní ponožky.


Oficiální partneři akce:
BESKYDSKÉ 100 Aneb horské výzvy 2022
30.7.2022 - 31.7.2022


Výběr z registračních balíčků

Balíček MINI obsahuje:
Účastník akce "BESKYDSKÁ 100" obdrží registraci k účasti "BESKYDSKÁ 100" funkční triko a silikonový náramek, medaili s logem k události "BESKYDSKÁ 100 Aneb horská výzva 2022" ubytování jedné noci v hotelu s večeří plus se snídaní. Cena 1 370,- Kč

Balíček MAXI obsahuje:
Účastník akce "BESKYDSKÁ 100" obdrží registraci k účasti "BESKYDSKÁ 100" funkční triko a silikonový náramek, medaili s logem k události "BESKYDSKÁ 100 Aneb horská výzva 2022" ubytování jedné noci v hotelu s večeří plus se snídaní. Balíček: mix energetických a proteinových tyčinek, nápoj a vitamíny. Cena 1 970,- Kč

Balíček na vlastní pěst KLASIK obsahuje:
Účastník akce "BESKYDSKÁ 100" obdrží registraci k účasti "BESKYDSKÁ 100" funkční triko a silikonový náramek, medaili s logem k události "BESKYDSKÁ 100 Aneb horská výzva 2022" Cena 810,- Kč

Balíček na vlastní pěst MINI obsahuje:
Účastník akce "BESKYDSKÁ 100" obdrží registraci k účasti "BESKYDSKÁ 100" funkční triko a silikonový náramek, medaili s logem k události "BESKYDSKÁ 100 Aneb horská výzva 2022" včetně večeře v hotelu. Cena 990,- Kč

Balíček na vlastní pěst MAXI obsahuje:
Účastník akce "BESKYDSKÁ 100" obdrží registraci k účasti "BESKYDSKÁ 100" funkční triko a silikonový náramek, medaili s logem k události "BESKYDSKÁ 100 Aneb horská výzva 2022" včetně večeře v hotelu. Balíček: mix energetických a proteinových tyčinek, nápoj a vitamíny. Cena 1 640,- Kč

Zaplacením registračního baličku Na vlastní pěst půjde osoba
( účastník akce ) celou trasu 100 km sám a zaniká mu také nárok na ubytování v hotelu ze soboty 30.7.2022 na neděli 31.7.2022 též bude dotyčná osoba (účastník) jen zodpovídat pouze sama za sebe. Půjde na vlastní zodpovědnost a nebezpečí která můžou případně hrozit a nastat. Avšak bude muset podepsat ještě před událostí písemný souhlas že my jako Krásné Beskydy jako pořadatel události BESKYDSKÉ 100 Aneb horské výzvy neneseme žádnou zodpovědnost za dotyčného, za úraz, za fyzické vyčerpání apod..!!
Registrace ke čtvrtému ročníku turistické události ,,BESKYDSKÁ 100 Aneb horská výzva,, bude ukončena dne 9.2.2022 Děkujeme za pochopení.


Registrační formulář